Kliknite na GUMB in v novem zavihku se odpre obrazec, preko katerega lahko varno in hitro prenesete k nam velike datoteke, katerih se ne da poslati po elektronski pošti.