Ocena zadovoljstva
Trudimo se za stalne izboljšave. Prosimo, da nam pri tem pomagate.

Kliknite gumb, ki najbolje opisuje vaše mnenje.

PROSIMO KLIKNITE IZBIRO VAŠEGA GLASOVANJA 

Kako ste zadovoljni z našim delom?

ZADOVOLJEN

Z vami sem že sodeloval in sem zelo zadovoljen!

NEZADOVOLJEN

Z vami sem že sodeloval in nisem zadovoljen!

NE VEM

Nimam še izkušnje z vami.
Ne morem odgovoriti.