Šolska pot
Oznake za varnost v prometu – za varno pot šolskih otrok!

Šolska pot je tista pot, po kateri naši otroci vsak dan hitijo v šolo in iz šole nazaj domov. Veliko otrok mora do šole hoditi ob glavni cesti, nekateri pa celo večkrat le-to tudi prečkati. Kaj hitro se lahko zgodi, da voznik spregleda majhnega otroka ob cesti, ki želi prečkati, ali pa že prečka cesto. Mlajši otroci so se nemalokrat primorani samostojno vključevati v promet, čeprav do približno desetega leta še niso sposobni dobro oceniti, ali je prečkanje ceste v nekem trenutku zares povsem varno. Nihče ne želi razmišljati o grozljivih posledicah, ki se lahko zgodijo kadarkoli, komurkoli. Zato je varnost v prometu zelo pomembna.

Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki opredeljuje tudi znak “šolska pot”
(Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 2015. Uradni list RS, 21. december, št. 99, str. 12574, pod zaporedno številko 3502).

Oznaka šolska pot je na voljo v obliki beach flag zastave, protivetrnega stojala z vodno obtežitvijo, protivetrnega stojala s širokimi nogami ali enostavnega A stojala v različnih dimenzijah in je namenjena označevanju prehodov za pešce in poti, po katerih otroci vsakodnevno hodijo v šolo in iz šole domov. Voznikom bo vidna že na daleč in tako bo možnost, da spregledajo otroka na njegovi poti, precej manjša.

Poskrbimo za varnost v prometu, ter mirno in varno šolsko pot naših najmlajših.