Fotografija
Sporočilo, močnejše od 100 besed!
( v pripravi )

izdelava fotografij škofja loka